Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » zadania
Podobne tagi tematów
zadania, zadania aktuarialne

Tematy oznaczone jako zadania
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Zadania ze statystyki


Witajcie

Proszę Was, statystyków, o rozwiązanie następujących zadań. Wiem, że walę prosto z mostu ale muszę przyznać - nie mam głowy do przedmiotów matematycznych, obecnie na egzamin mamy listę zagadnień i chciałbym jakoś to ogarnąć.

Niektóre z pytań to :

Cechy próby losowej.

Znaczenie błędu standardowego średniej w analizie zmienności populacji

Miary charakteryzujące rozkłady liczebności

Zmienna ciągła i nieciągła

Proszę Was o odpowiedzi!
10813 20

prośba o pomoc w rozwiązaniu zadania


witam,
mam ogromną prośbę o wytłumaczenie zadania, do którego kompletnie nie wiem jak się zabrać :(
4606 10

Zadania estymacja


Hejka, mam problem z zadaniami ze statystyki. Jeżeli ktoś byłby w stanie mnie poratować to bardzo proszę :>
1. Na podstawie przeprowadzonego badania wśród 300 losowo wybranych studentów ustalono, że 180 spośród badanych pracuje w ciągu tygodnia co najmniej 20 godzin.
a) oblicz średni błąd szacunku
b) metodą punktową oszacuj udział tej grupy osób w populacji
c) oblicz maksymalny błąd szacunku przy współczynniku ufności 0,95
d) metodą przedziałową z ufnością 95% oszacuj odsetek tych osób w populacji
e) jak liczna powinna być próba aby o udziale tej grupy osób w populacji wnioskować z ufnością 95% i maksymalnym błędem szacunku 3p.p?

2. Jak liczna powinna być próba aby z ufnością 95% i maksymalnym błędem szacunku 5p.p oszacować odsetek osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej? O ile wzrośnie liczebność próby jeżeli maksymalny błąd szacunku wyniesie
a) 3p.p
b) 2p.p
...
4267 3

Zadania ekonometryczne


Dzień dobry, mam problem z niektórymi zadaniami z ekonometrii które zapewne są bardzo proste, wręcz infantylne jednak braki w wiedzy, kórych samodzielnie mimo chęci nie jestem w stanie nadrobić, nie pozwalają mi ich rozwiązać. Nie oczekuję pełnych rozwiązań- proszę o wskazanie drogi lub zależności z której powinnam skorzystać podczas rozwiązania. Poniżej zamieszczam najbardziej problematyczne dla mnie zadania:

1. W 6 zakładach postanowiono zbadać zależność zysku: yi – w mln złotych od zużycia pewnego surowca: x1 – w tonach, i zatrudnienia: x2 – w dziesiątkach osób. Oszacowano parametry strukturalne liniowej funkcji ˆ yt = 24−xt1 +1,2xt2. Jeżeli wiadomo, że
(XTX)−1 =[6 −0,5 −2; −0,5 0,05 0,15; −2 0,15 0,75] (macierz), s2 e = 0,4. Oblicz średni błąd parametru strukturalnego b2.(czy tu jedynie powinnam wyciągnąć pierwiastek z se2?)
2. Otrzymano następujący model, opisujący zależność wydatków y na pewne dobro od dochodu x ˆ yt = 0,48+0,15x1t. ...
2707 2

2 zadania z miar klasycznych i współczynnik korelacji Pearso


Poniższa tabela przedstawia obroty miesięczne 80 punktów handlowych
Obroty (w tys zł) 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30
Liczba punktów 8 15 30 17 10

Stosując miary klasyczne ocenić średni poziom, zróżnicowanie , asymetrie oraz koncentracje wielkości obrotów .


Zad2.
W pewnym przedsiębiorstwie badano zależności między stażem pracy i wydajnością pracy 8 pracowników . Otrzymano nastepujące wyniki

Staż pracy(w latach) 1 1 3 6 8 9 11 12
Dzienna wydajność 4 1 6 11 10 14 16 15
(w szt)

Na ich podstawie należy obliczyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona i dokonać jego interpretacji
2410 2

Dwa zadania ze studiów. Bardzo proszę o pomoc


Witam. Mam dwa takie zadanka w zeszycie i nie potrafię tego rozgryźć, podobne będzie niedługo na zaliczeniu ze statystyki. Mógłby ktoś mi to rozwiązać? Bardzo proszę o pomoc :).

Zadanie 1.
Zbadano 5-sekundowe odcinki pracy pewnej centrali telefonicznej i otrzymano następujący empiryczny rozkład liczby zgłoszeń telefonicznych X.
Liczba zgłoszeń: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Liczność: 7, 18, 33, 26, 12, 9, 4, 1.
Skonstruować histogram. Sformułować hipotezę określającą rozkład zmiennej X i zweryfikować ją na poziomie istotności 10%.

Zadanie 2.
Na pisemny test ze statystyki przeznaczono 60 minut. Wybrano losowo 100 studentów i zmierzono im czas rozwiązania zadań testowych:
Czas rozwiązania zadań 30-32, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65.
Liczba studentów: 2 5 27 32 22 8 4

Wyznaczyć realizację histogramu, a następnie zweryfikować ją na poziomie istotności 1%.
2338 1

Potrzebuje Pomocy zadania z programu STATISTICA


Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań w programi STATISTICA

Mam kilka zadań do zrobienia i bede bardzo zobowiązany jeśli ktoś mi pomoże je zrobić
dotyczy to REGRESJI LINIOWEJ I KRZYWEJ ROC

w załaczniku baza danych na której muszę to wykonać a poniżej polecenia

REGRESJA LINIOWA:
W zbiorze danych sprawdź które zmienne wiążą się istotnie statystycznie z wartościami BMI-SDS (wyższe wartości oznaczają wyższe BMI)
Wszystkie zmienne (cukrzyca, Talia-SDS, TR Fat % BI – zawartość tłuszczu w ciele oraz CRP – stężenie białka C-reaktywnego) powinny znaleźć się modelu analizy
Przeprowadź w tym celu analizę regresją liniową
Podaj wyniki modelu (istotność pojedynczych zmiennych)
Przeprowadź analizę reszt i podaj wykres obserwowanych/przewidywanych
Podaj współczynnik determinacji modelu (R2)

Analiza ROC:

Sprawdź która z trzech zmiennych:
BMI-SDS
Talia-SDS[br ...
2239 0

Statystyka opisowa zadania


Witam wszystkich,
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego oto zadania:

Znajdź na GUS-ie dane dot.:
-zmienna Y: udział bezrobotnych
-zmienna X: liczba ludności w gminach w woj. zachodniopomorskim w 1995 roku
1. Oblicz średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, medianę, dominantę, kwartyl I, kwartyl II, min i max
2. Pogrupować dane w 10-klasowym szeregu rozdzielczym o jednakowej rozpiętości klas
3. Przedstawić ten szereg graficznie przy pomocy histogramu lub innego wykresu kolumnowego. Obliczyć dla pogrupowanych danych te same miary co w pkt. 1.
4. Obliczyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona i wyznaczyć równanie regresji opisujące zależność poziomu bezrobocia od drugiej zmiennej
5. Interpretacja wszystkiego, obliczonych charakterystyk; w przypadku równania regresji należy zinterpretować współczynnik regresji

Nie liczę na rozwiązania tego zadania całkowicie, ale chociaż proszę mi doradzić jak zrobić szczególnie pkt 2,3,4,5, bo 1 już mam. No i ...
2170 1

Zadania


Witam serdecznie,

prosiłbym o rozwiązanie poniższych zadań:

1. Rozmiary absencji są proporcjonalne do liczby zatrudnionych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 2000 pracowników, a w jego zakładzie nr 3 pracuje 400 pracowników. Na podstawie próby prostej o rozmiarze 40 losowanej ze wszystkich pracowników przedsiębiorstwa oszacowano, że średnia nieobecności = 120 dni. Wariancja z próby = 3600. Ocenić miesięczną liczbę nieobecnych w zakładzie nr 3. Ocenić absolutny i względny średni błąd szacunku.

2. Wyznacz prawdopodobieństwo inkluzji rzędu I dla próby 2elementowej losowanej bezzwrotnie z populacji na podstawie wartości zmiennej dodatkowej: 1,3,2,16,4.

3. W klasach dochodowych 1,2,3 znajduje się w sumie 2000 studentów. Z tej populacji wylosowano próbę prostą złożoną ze 100 studentów. Okazało się, że 20 spośród nich należy do 1 klasy dochodowej, a ich średnia dochodów (wydatków?) = 50 zł. Oszacować globalne miesięczne wydatki studentów na dojazd na uczelnię z 1 klasy ...
2095 0

Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania z hipotez


Proszę o pomoc!

Zad 1

Poddano testowaniu popularność trzech automatów z przekąskami zlokalizowanych w jednym z budynków uczelni. Z automatu A w godzinach przedpołudniowych skorzystano 130 razy, w godzinach popołudniowych 90 razy, a w weekend 100 razy. Z automatu B w godzinach przedpołudniowych skorzystano 90 razy, w godzinach popołudniowych 100 razy, a w weekend 110 razy. Z automatu C w godzinach przedpołudniowych skorzystano 140 razy, w godzinach popołudniowych 120 razy, a w weekend 150 razy. Zweryfikuj hipotezę stwierdzającą brak związku pomiędzy popularnością automatu a jego lokalizacją. Opisz kolejne kroki i podaj końcowy wynik.

Zad 2

Sprawdź, czy istnieje zależność pomiędzy ceną za metr kwadratowy mieszkania (w zł), a odległością od Wawelu (w km). Jeżeli tak, to opisz ją. Weź pod uwagę poniższe dane:
ID CENA_M2 ODL_WAWEL
1 5000 5,5
2 5200 6,2
3 ...
2089 1

2 zadania ze statystyki


Potrzebuję pomocy w 2 zadaniach. Jak je rozwiązać?:

Autostopowicz próbuje zatrzymać auto stojąc przy drodze, po której przejeżdża typowo jeden samochód na minutę.Zakładając że, jeden kierowca na stu zabiera autostopowicza oblicz prawdopodobieństwo P, że student będzie ciągle czekał: a) po tym, jak minie go 60 samochodów, b) po jednej godzinie.

Jedna uszczelka ma okres trwałości t1, a druga t2, okresy te są określone rozkładem wykładniczym oraz t1>t2. Jakie jest prawdopodobieństwo że trwalsza uszczelka zużyje się szybciej?
1870 0

Statistica Prognozowanie Finansowe zadania do rozwiazania


Witam, poszukuje pilne, odplatnej pomocy przy rozwiązaniu kilku zadań w programie Statistica i Excel jutro w godzinach porannych.
1852 2

[Zlecę] Zadania na zaliczenie statystyki Studia informatyczn


Witam, zlece rozwiązanie zadań ze statystyki, chodzi o podane 50 pozycji z liczbami i obliczenie do nich kwartyli,mediany,odchylenia standardowego i interpretacji wynikow, oraz Narysować wykres szeregu czasowego załączonych 9 danych, Obliczyć średnią chronologiczną,Obliczyć szereg czasowy indeksów łańcuchowych oraz indeksy. Wszystko do ustalenia. Wyniki musze oddac do czwartku.
Proszę o kontakt na PM
1831 0

Statystyka - zadania (NEED HELP)


Witam,

Bardzo potrzebuję pomocy w rozwiązaniu trzech poniższych zadań (jeśli ktoś ma chwilkę i mógłby na to zerknąć) zadania muszą być rozpisane w całości nie ma możliwości korzystania z excela czy innych programów.

Zad.1
Przyjmijmy, że dysponujemy szeregiem czasowym (dane dzienne) zmiennej Y od 1 lipca 2015 r. do 15 grudnia 2016 r. W dniach 28 grudnia 2016 r, sporządzamy prognozę dla 10 stycznia 2017 r. Na podstawie tych informacji określić: bieżący okres, wyjściowy okres prognozy, horyzont prognozy, wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu), opóźnienie bieżące modelu (w stosunku do bieżącego okresu), predyktywne opóźnienie modelu, opóźnienie w dopływie danych, realne wyprzedzenie czasowe prognozy.
Zad.2
Liczba samochodów zarejestrowanych na 1000 osób w Polsce w latach 2000 – 2008 przedstawia się następująco:

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liczba samochodów
/1000 ...
1552 1

STATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY


Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem) ze statystyki opisowej i matematycznej.

Przygotowywanie projektów, także przy wykorzystaniu pakietów statystycznych: Statistica, SPSS, RStudio, Excel.

Pisanie prac zaliczeniowych, dyplomowych.

Całość odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, szybko, wygodnie, a co najważniejsze z gwarancją najwyższej jakości świadczonej usługi.

Jestem magistrem matematyki stosowanej PŁ z 12-letnim stażem w udzielaniu pomocy w problemach natury matematyczno-informatycznej.

Zapraszam
gg 4593140 / globmistrz@interia.pl
1483 0

STATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY


Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem) ze statystyki opisowej i matematycznej.

Przygotowywanie projektów, także przy wykorzystaniu pakietów statystycznych: Statistica, SPSS, RStudio, Excel.

Pisanie prac zaliczeniowych, dyplomowych.

Całość odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, szybko, wygodnie, a co najważniejsze z gwarancją najwyższej jakości świadczonej usługi.

Jestem magistrem matematyki stosowanej PŁ z 12-letnim stażem w udzielaniu pomocy w problemach natury matematyczno-informatycznej.

Zapraszam
gg 4593140 / globmistrz@interia.pl
1462 0

Zadania z staystki(Pilne)


Witam, mam problem z zadaniami z statystyki czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc?
1. Na pytanie, co powinno być symbolem polskiej przyrody, padły propozycje turystów: (w nawiasach liczba wskazań). Wskaż kategorię modalną i oszacuj poziom zróżnicowania odpowiedzi.
A) wodniczka (3)
B) wilk (7)
c) orzeł (15)
d) żubr (15)
e) bocian (20)

2. Badano zależność między deklarowanym poczuciem patriotyzmu (tak/nie), a stopniem dbałości o najbliższe środowisko (+/-). Wyznacz zależność i siłę związku (dowolnie wybrany jeden wskaźnik).
Tableka 3 na 3 +/- (+ 3-Tak Nie-17) (- 17-TAK, 13- NIE)
1096 0

R - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY


Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem) ze statystyki opisowej i matematycznej.

Przygotowywanie projektów, także przy wykorzystaniu pakietów statystycznych: Statistica, SPSS, RStudio, Excel.

Pisanie prac zaliczeniowych, dyplomowych.

Całość odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, szybko, wygodnie, a co najważniejsze z gwarancją najwyższej jakości świadczonej usługi.

Jestem magistrem matematyki stosowanej PŁ z 12-letnim stażem w udzielaniu pomocy w problemach natury matematyczno-informatycznej.

Zapraszam
gg 4593140 / globmistrz@interia.pl
1042 0

Zadania z r studio


Witam
Mam do zrobienia 2 zadania ze statystyki w R studio.
Nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać.
Czy można liczyć na pomoc ?
Wklejam tutaj treść tych zadań:

Zadanie 1 /Korelacja i regresja/
Zebrano dane dotyczące wydajności pracy (w %) oraz średniego dochodu (w tys. zł) w poszczególnych miesiącach danego roku:
Wydajność X=[84, 116, 88, 152, 116, 124, 148, 168, 164, 172, 180, 172]
Dochód Y=[3.1, 3.5, 3.7, 4.5, 4.2, 3.4, 4.3, 4.8, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4]
Na podstawie powyższych danych:
a) Wyznaczyć model, w którym dochód zależy od wydajności; opisać jaki wpływ ma zmiana wydajności pracy na zmianę dochodu,
b) W jakiej części zmienność dochodu jest wyjaśniana poprzez zbudowany model?

Zadanie 2 /Analiza wariancji/
Zebrano dane dotyczące wydajności pracowników (w %) oraz wysokości ich wynagrodzenia miesięcznego (w zł):[br ...
769 0

Sprawdzenie zadania Chi2


Witam, mam prośbęo sprawdzenie zadania z problemu 6. Mam wrażenie, że liczby wychodzą zbyt duże. Bardzo proszę o odpowiedz.

https://imgur.com/a/9Pwds8d - zdjęcie z zadaniem.
565 0

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10