To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

Teoria i rachunek prawdopodobieństwa - błąd szacunku

rafcho87 - 2018-03-04, 11:24
Temat postu: błąd szacunku
Potrzebuję rozwiązania z wzorami nastepujacych zadan, z ktorymi nie umiem sobie poradzic. Prosze Was o pomoc: 16. Odchylenie standardowe zużycia wody wynosi 18. Liczebność próby gwarantująca , to iż błąd średni szacunku przeciętnej w populacji nie przekroczy poziomu 1 jest nie mniejsza od:

17. W próbie prostej 122 firm stwierdzono, że 60% spośród nich nie płaci podatku w terminie. Do testowania hipotezy, że 32% firm w całej populacji nie płaci podatku w terminie użyto zestandaryzowanej częstości z próby. Zestandaryzowana częstość z próby jest równa: . Maksymalna wartość błędu średniego estymacji częstości z próby wynosi:

18. Współczynnik zmienności stypendiów wynosi 40% a odchylenie standardowe tych stypendiów jest równe 100. O ile % wzrośnie współczynnik zmienności, gdy każde z stypendiów wzrośnie o 2%.

19. W próbie prostej wylosowanej z pewnej populacji zaobserwowano 25, 35, 40 rodzin mających odpowiednio po 1 albo 2,albo 3 dzieci. Hipoteza głosi, że rozkład prawdopodobieństwa liczby dzieci w tych rodzinach jest równomierny. Wartość statystyki testu chi-kwadrat zgodności rozkładu z próby z rozkładem hipotetycznym wynosi:

20. Współczynnik korelacji Spearmana wyliczonego dla 17 par rangi wynosi 0,2. Wartość sprawdzianu testu dla hipotezy o braku korelacji wynosi:

21. W dwóch próbach prostych o rozmiarach 220 i 120 wylosowanych spośród pracowników dwóch firm zaobserwowano odpowiednio następujące średnie płace 4500 i 3200 oraz odchylenia standardowe 410 i 520. Wartość statystyki testowej dla hipotezy o równości przeciętnych płac w obu populacjach pracowników wynosi:Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group