Forum statystyczne NAJWIĘKSZY W POLSCE PORTAL STATYSTYCZNY DLA STATYSTYKÓW
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Tablice statystyczne
Tablice rozkładu t-Studenta
Tablice rozkładu normalnego
Tablice rozkładu Poissona
Tablice rozkładu chi-kwadrat
Tablice rozkładu F-Snedecora
Wartości krytyczne testu Durbina-Watsona

Linki
Szukaj
Szukaj:
Szukaj w:

Zaawansowane wyszukiwanie

2 zadania ze statystyki
Autor: ambaras Data: 2017-01-09, 14:55
Potrzebuję pomocy w 2 zadaniach. Jak je rozwiązać?:

Autostopowicz próbuje zatrzymać auto stojąc przy drodze, po której przejeżdża typowo jeden samochód na minutę.Zakładając że, jeden kierowca na stu zabiera autostopowicza oblicz prawdopodobieństwo P, że student będzie ciągle czekał: a) po tym, jak minie go 60 samochodów, b) po jednej godzinie.

Jedna uszczelka ma okres trwałości t1, a druga t2, okresy te są określone rozkładem wykładniczym oraz t1>t2. Jakie jest prawdopodobieństwo że trwalsza uszczelka zużyje się szybciej?

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Jak stwiedzić czy populacja ma rozkład normalny
Autor: Kurczaczyca Data: 2018-01-08, 00:47
Dla jasności, nie chodzi mi o testy normalności na podstawie próby.

Chodzi o to, że mam zrobić estymację przedziałową, gdzie znana jest sigma, ale muszę uzasadnić rozkład populacji nie używając testów Shapiro Wilka, zgodniści chi itd, tylko pracować na danych empirycznych.

Mam populację, jej wszystkie dane. Jak mogę uzasadnić, że ma ona rozkład normalny tak formalnie?
Mam narysować histogram, policzyć średnią, dominantę i medianę, które muszą być równe (ale przecież to mało realne)?, czy reguła 1,2 i 3 sigm?
Nie znalazłam tak naprawdę odpowiedzi na to. Jakie to muszą być warunki?

Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Obliczanie funkcji charakterystycznej rozkładu Cauchy'ego
Autor: wdsk Data: 2013-01-20, 11:06
Obliczanie funkcji charakterystycznej rozkładu Cauchy'ego
Oprac. na podstawie:
[JS] J. Jakubowski, R. Sztencel. Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Wyd. Script, 2010.


Do obliczenia funkcji charakterystycznej rozkładu Cauchy'ego, tzn. całki

dla wszystkich , użyjemy metody residuów.

1. Najpierw zajmiemy się całką

dla .

2. W tym celu obliczymy całkę wzdłuż krzywej , będącej sumą przedziału () oraz półokręgu , .

3. Dla dowolnie ustalonego , całka funkcji wzdłuż półokręgu wynosi


4. Jeśli , to


5.


6. Funkcja podcałkowa ma w górnej półpłaszczyźnie jedno residuum w punkcie ;7. dla .

8. Z symetrii rozkładu, dla .

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Rozkład beta
Autor: wdsk Data: 2012-11-15, 21:25
Rozkład beta
Oprac. na podstawie:
[BD] http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution .
[JS] J. Jakubowski, R. Sztencel. Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Wyd. Script, 2010.


Rozkładem beta (rozkładem beta pierwszego rodzaju) o parametrach skali (kontrolującymi kształt rozkładu) nazywamy rozkład prawdopodobieństwa, którego gęstość wyraża się wzorem

gdzie funkcja beta pełni rolę stałej normalizującej, dzięki której gęstość całkuje się do jedynki. Definiuje się ją jako całkę:

Ponadto

gdzie oznacza wartość funkcji gamma w punkcie .
Rozkład beta z parametrami bywa również oznaczany w literaturze symbolami oraz .
Czasami rozważa się również rozkład beta zależny od dwóch innych parametrów: średniej oraz wielkości próby . Z liczbami wiążą je następujące zależności:


:arrow: Dystrybuanta dana jest wzorem:

:arrow: Dla otrzymujemy rozkład arcusa sinusa. Jego interpretacja to czas pobytu po dodatniej stronie w procesie Wienera na odcinku (pierwsze prawo arcusa sinusa).

Parametry:
:arrow: Wartość oczekiwana: ;

Zatem średnia rozkładu beta z parametrami jest funkcją jedynie stosunku tychże parametrów.
:arrow: Wariancja: .
:arrow: Dominanta: dla .
:arrow: Skośność: .
:arrow: Kurtoza: .

Przekształcenia:
:arrow: Jeśli , to (mirror-image symmetry).
:arrow: Jeśli , to .

Szczególne oraz graniczne przypadki rozkładu beta:
:arrow: Jeśli , to .
:arrow: .
:arrow: .

Rozkład beta otrzymany z innych rozkładów:
:arrow: Jeśli oraz , to .
:arrow: Jeśli oraz , to .
:arrow: Jeśli oraz , to .

Inne:
:arrow: Funkcja generująca momenty:
.
:arrow: Funkcja charakterystyczna:
.

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Rozkład chi-kwadrat (centralny)
Autor: wdsk Data: 2012-10-27, 19:37
Rozkład chi-kwadrat

Rozkładem chi-kwadrat z stopniami swobody nazywamy rozkład prawdopodobieństwa sumy kwadratów niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie . Rozkład ten oznaczany jest symbolem lub i ma jeden parametr - liczbę naturalną oznaczającą ilość stopni swobody. Jest to najbardziej znany rozkład występujący w statystyce. Jego istotność wynika z faktu, że tego typu sumy są bardzo często spotykane w statystyce, zwłaszcza przy szacowaniu wariancji oraz weryfikacji hipotez. W razie potrzeby zaznaczenia różnicy między nim a niecentralnym rozkładem chi-kwadrat, mówi się o nim jako o centralnym rozkładzie chi-kwadrat.
:arrow: Zmienna losowa o rozkładzie chi-kwadrat z stopniami swobody ma wartość oczekiwaną równą i wariancję równą .
:arrow: Addytywność: z defnicji w oczywisty sposób wynika, że suma niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie chi-kwadrat również ma rozkład chi-kwadrat. Dokładniej, jeśli , są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach chi-kwadrat z odpowiednio , stopniami swobody, to zmienna ma rozkład chi-kwadrat z stopniami swobody.

Inne parametry:
:arrow: Skośność: .
:arrow: Kurtoza: .

Asymptotyczność:
:arrow: Rozkład jest asymptotycznie normalny .

Związki z innymi rozkładami:
:arrow: Rozkład chi-kwadrat z stopniami swobody jest szczególnym przypadkiem rozkładu gamma (z parametrami ), czyli ma gęstość daną wzorem:

gdzie oznacza wartość funkcji gamma w punkcie .
:arrow: Jeśli , to .
:arrow: Jeśli , to .
:arrow: Jeśli , to .

Inne:
:arrow: Funkcja generująca momenty: dla .
:arrow: Funkcja charakterystyczna: .

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
Autor: Gadziu Data: 2014-03-03, 20:36
Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)


Jest to jeden z podstawowych rozkładów dyskretnych w statystyce. Opisuje on sukcesów w próbach. Najważniejsze cechy tego rozkładu to:
    • w wyniku każdego doświadczenia możemy uzyskać dwa wyniki: sukces lub porażkę
    • zdarzenia są niezależne
    • prawdopodobieństwo sukcesu lub porażki w każdej próbie jest stałe
    • schemat losowania ze zwracaniem

Oznacza się go zapisem gdzie:
- liczba prób
- prawdopodobieństwo sukcesu

Te dwie liczby pozwolą nam policzyć prawdopodobieństwo sukcesów w próbach, które wyraża się wzorem:

gdzie
- prawdopodobieństwo porażki liczone wzorem
Innymi słowy powyższy wzór jest to funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.

Podstawowe charakterystyki rozkładu:
Wartość oczekiwana

Wariancja

Trzeci moment centralny standaryzowany

Czwarty moment centralny standaryzowany

DominantaPrzykładowe zadanie na rozkład dwumianowy

Rzucamy 4 krotnie obciążoną monetą, gdzie prawdopodobieństwo wypadnięcia orła jest równe 0,4. Niech zmienną losową x będzie ilość wylosowanych reszek. Podaj rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuantę i podstawowe charakterystyki rozkładu oraz prawdopodobieństwo uzyskania więcej niż dwóch reszek.

Zmienną losową x jest ilość wylosowanych reszek, więc wyrzucenie orała jest porażką naszego doświadczenia, czyli:


Rozkład prawdopodobieństwa:


Zazwyczaj wystarczy zapisać wyniki w tabelce, a więc:


Dystrybuanta
Prawdopodobieństwo, że wylosujemy więcej niż 2 reszki:


Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Rozkład F Snedecora
Autor: wdsk Data: 2012-10-29, 20:18
Rozkład F Snedecora

Rozkładem F Snedecora (również rozkładem F, rozkładem Fishera-Snedecora) o stopniach swobody nazywamy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej

gdzie są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach chi-kwadrat, z odpowiednio i stopniami swobody. Rozkład ten oznaczamy symbolem .

Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Rozkład t-Studenta
Autor: wdsk Data: 2012-10-29, 20:07
Rozkład t-Studenta

Mówimy, że zmienna losowa ma rozkład t-Studenta z stopniami swobody, jeżeli jest ona postaci

gdzie , są niezależne. Rozkład ten oznaczamy symbolem .
:arrow: Jeśli , to

a wariancja istnieje dla oraz

:arrow: Niech będą niezależnymi zmienymi losowymi o rozkładzie . Wówczas zmienna postaci

ma rozkład t-Studenta z stopniami swobody.

Dowód.
Zmienne zestandaryzowane

pozostają niezależne. Z definicji rozkładu t-Studenta otrzymujemy

przy czym


Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15