Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Obecny czas to 2019-01-17, 20:01
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Zobacz posty bez odpowiedzi
 
 ADMINISTRACJA FORUM STATYSTYCZNYM   Tematy   Posty   Ostatni post 
ADMINISTRACJA FORUM STATYSTYCZNYM  
Ogłoszenia, sprawy organizacyjne forum, regulamin  Ostatni post: Prośba o poradę
Pomoc dla nowych użytkowników forum, zasady, instrukcja TeX'a, informacje o najnowszych zmianach, sprawy moderowania. Tutaj również można składać propozycje zmian i uwagi dotyczące forum
Moderator Lady Tilly
129 509 2017-11-13, 17:36
jabol Ostatni post
Przedstaw się  Ostatni post: Witam
Przedstaw się innym użytkownikom naszego forum i napisz jak do nas trafiłeś. Czy interesujesz się statystyką lub ekonometrią ? Czy pracujesz zawodowo jako badacz, analityk lub statystyk ?
   
9 558 2018-12-30, 13:29
arnold Ostatni post

 STATYSTYKA   Tematy   Posty   Ostatni post 
STATYSTYKA  
Wszystko o statystyce
Statystyka w badaniach sondażowych rynku  Ostatni post: Indeks presji rynkowej...
Badania rynku i opinii, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania ankieterskie metodą wywiadu bezpośredniego, Badania CAPI (Computer Aided Personal Interview), Badania telefoniczne CATI (Computer Assisted Telephone Interview), Badania internetowe (Computer Aided Web Interview), Zogniskowane wywiady grupowe FGI (Focus Group Interview), Badania satysfakcji pracowników, Indywidualne wywiady pogłębione, Badania dzienniczkowe, Sondaże lokalne i ogólnopolskie, Konstrukcja Ankiet
   
153 581 2018-09-22, 13:31
oluchna Ostatni post
Metody reprezentacyjne  Ostatni post: losowanie zespołowe/grup...
Dobór próby statystycznej, Dobór celowo-losowy, Dobór losowy, Badania kohortowe, Losowania: bez zwracania, ze zwracaniem, proporcjonalne, proste, systematyczne, warstwowe, wielostopniowe; Operat losowania, Próba pojedynczon ślepa, Próba podwójnie ślepa, Proporcjonalna alokacja próby, Randomizacja
   
60 191 2018-08-15, 23:18
starymarynarz89 Ostatni post
Teoria i rachunek prawdopodobieństwa  Ostatni post: Dobranie zmiennych diagn...
Centralne Twierdzenie Graniczne, Dystrybuanty rozkładów, Rozkłady: beta, chi-kwadrat, Cauchy'ego, Erlanga, F Snedecora, Gamma, Weibulla, Laplace'a, Leviego, normalny, trójkątny, t-Studenta, wykładniczy, Boltzmanna, Poissona, dwumianowy (Bernoulliego); Kombinatoryka, Standaryzacja zmiennej losowej, zdarzenia niezależne, zmienna losowa, gęstość, Proces Wienera, Teoria Gier, Nierówność Czebyszewa, Wzór Bayes'a, Kryterium Neymana-Pearsona, Transformacja Boxa-Mullera, Tw. de Moivre'a -Laplace'a
   
430 1347 2018-11-05, 22:30
hans505 Ostatni post
Statystyka opisowa  Ostatni post: VSS (i ogólnie analiza e...
Opis tabelaryczny, Szeregi rozdzielcze: strukturalny, punktowy, przedziałowy; Histogram, Wielobok liczebności, Krzywa liczebności, Wykres pudełkowy, Krzywa Lorenza, Miary położenia: Kwantyle, średnia arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna, kwadratowa, mediana, moda; Miary zmienności: odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, średnie odchylenie bezwzględne, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności; Miary asymetrii: współczynnik skośności, współczynnik asymetrii, trzeci moment centralny; Miary koncentracji: współczynnik Giniego, kurtoza
Moderatorzy Shidley, szw1710
747 5464 2018-12-30, 13:41
arnold Ostatni post
Teoria estymacji  Ostatni post: metody prognozowania opa...
Średnia długość życia, Przedziały ufności, Estymacja punktowa, Estymatory nieobciążone i obciążone, Estymatory zgodne, Regresja logistyczna, Estymatory efektywne, Estymatory dostateczne, Estymator odporny, Metoda największej wiarogodności, Metoda momentów, Minimalne liczebności próby, Błędy szacunku
   
223 909 2018-08-15, 16:44
NawalonyDżony Ostatni post
Testowanie hipotez statystycznych  Ostatni post: Porównanie dwoch grup
Testy jednostajnie najmocniejsze, Testy niezmiennicze, Testy oparte na ilorazie wiarogodności, Analiza wariancji (ANOVA), Test Wilcoxona, Testy t, Test Grubbsa, Test Q Cochrana, Test zgodności chi-kwadrat, Test znaków, Test niezależności chi-kwadrat, Test istotności współczynnika korelacji, Test serii Walda Wolfowitza, Test Gamesa-Howella, Test U Manna-Whitney'a, Dokładny Test Fishera, test dla wskaźnika struktury, Testy post-hoc, Test Shapiro Wilka, Test Levene'a, Test Kruskala - Wallisa, Test Jarque-Bera, Test Goldfelda-Quandta, Test Mantel'a-Cox'a, Test Durbina - Watsona, Test zgodności ekspertów, Test Friedmana, Test Dunkana, Test Pearsona, Test Andersona-Darlinga, Test McNemary
Moderatorzy Crunchy, Lady Tilly
567 4900 2018-12-07, 09:06
jabol Ostatni post

 BIOSTATYSTYKA   Tematy   Posty   Ostatni post 
BIOSTATYSTYKA  
Nauka z pogranicza biologii i statystyki, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, związanych przede wszystkim z medycyną, genetyką, fizjologią, antropologią, ekologią i rolnictwem.
Biostatystyka  Ostatni post: wyznaczanie wielkości pr...
Nauka z pogranicza biologii i statystyki, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, związanych przede wszystkim z medycyną, genetyką, fizjologią, antropologią, ekologią i rolnictwem.
   
48 140 2018-12-03, 23:21
hans505 Ostatni post

 GRUPA UŻYTKOWNIKÓW R   Tematy   Posty   Ostatni post 
GRUPA UŻYTKOWNIKÓW R  
Porady, problemy, doświadczenia użytkowników R
Biblioteki R, Pakiety R  Ostatni post: Analiza danych jakościow...
Problemy do rozwiązania przy pomocy R
   
115 584 2018-12-12, 18:56
marcint100 Ostatni post
Materiały do nauki programu R, wprowadzenie do środowiska R  Ostatni post: Statystyka do pracy dokt...
Elementy pomocne do nauki R oraz rozwijania umiejętności związanych z R w postaci recenzji
   
4 17 2017-06-23, 09:51
Dawid Opolski Ostatni post
Spotkania użytkowników R, konferencje, szkolenia z programu R  Ostatni post: [Kraków] eRka - entuzjas...

   
8 39 2015-05-08, 20:38
Zlodiej Ostatni post
Giełda ogłoszeń, nawiązanie współpracy, potrzebna pomoc  Ostatni post: Potrzebna pomoc w analiz...

   
31 65 2018-09-13, 14:33
tomang Ostatni post

 PORTAL STATYSTYCZNY   Tematy   Posty   Ostatni post 
PORTAL STATYSTYCZNY  
Statystycy - Biografie  Ostatni post: Tadeusz Józef Kufel, pro...
Osoby zajmujące się ilościowymi metodami badania zjawisk masowych (badaniem prawidłowości zjawisk masowych)
   
10 10 2014-12-22, 13:25
mathkit Ostatni post
Konferencje statystyczne  Ostatni post: Konferencja Narzędzia An...
Spotkania grup naukowców, praktyków i osób zainteresowanych statystyką, ekonometrią, metodami data mining. W ramach spotkań referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych.
   
12 15 2016-04-18, 20:35
KNAD Ostatni post
Szkolenia  Ostatni post: Kursy Statsoft
Szkolenia dotyczące przetwarzania i analizy danych
   
4 9 2014-12-12, 10:31
jabol Ostatni post
Statystyk - praca, oferty pracy dla statystyków  Ostatni post: [Rybnik] Biostat
Dobrze płatna praca, ciekawa praca w biznesie, finansach, w dziedzinach związanych ze statystyką. Informacje o ofertach pracy dla statystyków, ekonometryków, biostatystyków, statystyków finansowych. Głównym obszarem ofert pracy jest sektor finansowy: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe. Zawody: Analityk Danych, Analityk Kosztów, Analityk Ryzyka, Analityk Biznesowy, prestiżowy zawód aktuariusza.
   
13 23 2017-01-14, 16:17
matf Ostatni post
Polskie czasopisma statystyczne  Ostatni post: Statistics in Transition...
Czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej
   
5 5 2011-05-13, 12:11
mathkit Ostatni post
Newsy ekonomiczne  Ostatni post: Bezrobocie
Wiadomości Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego
   
6 11 2017-06-30, 09:20
Dawid Opolski Ostatni post
Wiedza statystyczna  Ostatni post: Jak stwiedzić czy popula...
Rozkłady statystyczne
   
11 13 2018-04-06, 18:54
KatarzynaPe Ostatni post
Wiedza statystyczna  Ostatni post: GUS
Statystyka opisowa
   
20 24 2018-05-31, 14:10
szw1710 Ostatni post
Wiedza statystyczna  Ostatni post: Chi-kwadrat a zredukowan...
Testy statystyczne:Test rangowy Kruskala-Wallisa, Test U Manna-Whitneya, Test zgodności chi-kwadrat, Test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona, Test t studenta dla zmiennych zależnych, Test dla wskaźnika struktury
Moderator wdsk
24 41 2018-09-27, 20:00
Dzon_doe Ostatni post
Wiedza statystyczna  Ostatni post: Stochastyczna teoria por...
Procesy stochastyczne
   
3 3 2013-02-09, 21:39
wdsk Ostatni post
Koła naukowe statystyków lub ekonometryków  Ostatni post: Koło Naukowe Statystyków...
Organizacje zrzeszające studentów, działające w obrębie szkoły wyższej, których celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków w zakresie statystyki, ekonometrii, prognozowania, metod data mining
   
4 4 2011-12-15, 22:39
mathkit Ostatni post
Studia statystyczne  Ostatni post: SGH - Analizy statystycz...
Dane statystyczne, Analiza struktury, Wnioskowanie statystyczne, Analiza współzależności, Regresja logistyczna, Analiza zmiennych jakościowych i ukrytych, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza szeregów czasowych, Analiza historii zdarzeń, Data Mining, Badania marketingowe i analizy rynku, Ekonometria, Statystyka stosowana, Prognozowanie i symulacja, Metody aktuarialne
   
9 11 2017-06-29, 12:35
Dawid Opolski Ostatni post

 EKONOMETRIA, PROGNOZOWANIE I DATA MINING   Tematy   Posty   Ostatni post 
EKONOMETRIA, PROGNOZOWANIE I DATA MINING  
Metody statystyczne w ekonometrii, prognozowaniu
Modelowanie ekonometryczne  Ostatni post: Praca mgr oczekiwana dlu...
Specyfikacja modelu, Dobór zmiennych do modelu, Metoda najmniejszych kwadratów, Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów, Podwójna metoda najmniejszych kwadratów, Metoda największej wiarygodności (MNW), Interpretacja oszacowań parametrów modelu, Efekt katalizy, Istotność zmiennych objaśniających, Współczynnik determinacji, test Durbina-Watsona, metoda Cochrane'a-Orcutta, Własność koincydencji, test Walda, Autokorelacja składnika losowego , Heteroskedastyczność składnika losowego, Zjawisko współliniowości, Test mnożnika Langrange'a istotności zmiennych, Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego, Funkcja Cobba-Douglasa, Funkcja CES, Funkcja translogarytmiczna, Funkcja Zellnera i Revankara, Test pierwiastka jednostkowego, Stacjonarność szeregów czasowych
Moderatorzy Maro, MK
447 1766 2018-11-26, 14:02
sobolekk Ostatni post
Metody prognostyczne  Ostatni post: prognozowanie na kolejne...
Prognozowanie za pomocą klasycznych modeli trendu (również wahania sezonowe), Metoda Kleina, Analiza harmoniczna, Metoda trendów jednoimiennych okresów, Modele adaptacyjne: Metoda Holta, Metoda Wintersa, Metoda średniej ruchomej, Metoda wyrównywania wykładniczego, Metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi; Budowanie prognoz na podstawie modeli, Badanie stabilności modelu prognostycznego w czasie, Ocena ex ante i ex post prognozy punktowej
   
123 734 2018-12-06, 17:14
NawalonyDżony Ostatni post
Data Mining, Metody klasyfikacji  Ostatni post: Clustering Ward - zrozum...
Procesy odkrywania wiedzy z baz danych, znajdowanie ukrytych dla człowieka prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych; sieci neuronowe, metody uczenia maszynowego, metody ewolucyjne, logika rozmyta, zbiory przybliżone, drzewa klasyfikacyjne, klasyfikatory Bayes'owskie, metaheurystyki(algorytmy genetyczne), zbiory przybliżone, k-NN k najbliższe sąsiedztwo
Moderator cogito
173 583 2018-07-12, 14:03
matdob Ostatni post

 ZADANIA AKTUARIALNE   Tematy   Posty   Ostatni post 
ZADANIA AKTUARIALNE  
O aktuariuszach, egzaminach aktuarialnych  Ostatni post: Nowe egzaminy
Co sądzicie a akturiuszach, czy jest to zawód potrzebny, dobrze płatny, czy ciężko zostać aktuariuszem....
Moderatorzy wdsk, lynx
22 131 2016-02-27, 12:15
Johny94 Ostatni post
Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa  Ostatni post: Portfel obligacji

Moderatorzy lynx, wdsk
115 280 2014-11-09, 15:27
anzk5 Ostatni post
Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]  Ostatni post: Zadanie z egzaminu

Moderatorzy lynx, wdsk
121 387 2016-06-02, 12:55
annjal4 Ostatni post

 NIE SAMĄ STATYSTYKĄ ŻYJE CZŁOWIEK   Tematy   Posty   Ostatni post 
NIE SAMĄ STATYSTYKĄ ŻYJE CZŁOWIEK  
Hyde Park  Ostatni post: Jaką wybrać koszulę?
Odpocznij od statystyki. Podziel się ciakawym artykułem, wiadomością z prasy codziennej, spostrzeżeniami mniej lub bardziej filozoficznymi, dowcipem o statystykach, matematykach i aktuariuszach.
   
80 267 2018-11-25, 08:46
kristiang666 Ostatni post
[ Preferencje
Kto jest na Forum
Nasi użytkownicy napisali 19805 postów, tematów 3842
Mamy 6465 zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio zarejestrowana osoba: orubil
To forum odwiedzono już 1056696 razy
Na Forum jest 55 użytkowników :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 55 Gości
Zarejestrowani Użytkownicy: Brak
Najwięcej użytkowników 277 było obecnych 2013-03-21, 06:35 AdministratorJunior AdminModerator
Przez ostatnie 24 godziny byli na forum: Brak
Osoby odpowiedzialne za Forum
Ostrzeżenia użytkowników

Nowe posty    Brak nowych postów    Forum Zablokowane
Chmura tagów
analiza, analizy, anova, blad, chikwadrat, dane, danych, dobor, dwoch, ekonometria, istotnosci, korelacja, korelacji, liniowa, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczen majatkowych, metoda, model, modelu, pomoc, pomocy, porownanie, potrzebna, prawdopodobienstwa, prawdopodobienstwo, prawdopodobienstwo i statystyka, problem, program r, projekt, prosba, przy, regresja, regresji, rozklad, rozkladu, spss, statistica, statystyka, statystyki, test, testu, testy, ufnosci, wartosci, wybor, wynikow, zadania, zadania aktuarialne, zadanie, zmiennych

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 10